Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Juna Gashi
2018-11-18 - 08:41
Pesha:3.5 kg
Gjatësia:52 cm
Prizren
Aikena Rrmoku
2018-10-01 - 18:55
Pesha:3.62 kg
Gjatësia:57 cm
Prishtinë
Dua Hysenaj
2018-09-12 - 00:03
Pesha:3.6 kg
Gjatësia:54 cm
Ferizaj
Inaja Ibrahimi
2018-07-12 - 23:03
Pesha:3550 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Dua Sejdiu
2018-06-20 - 9:20
Pesha:3.78 kg
Gjatësia:52 cm
Prishtinë
Dua Bllacaku
2018-05-24 - 12:00
Pesha:4.78 kg
Gjatësia:0.57 cm
Prishtinë
Ambla Rexhepi
2017-08-17 - 10:35
Pesha:2.7 kg
Gjatësia:49 cm
Preshevë
Rrona & Lira Krasniqi
2017-09-06 - 08:50 &
Pesha:2550 & 2650 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Nara Dushi
2018-04-14 - 8:55
Pesha:3.10 kg
Gjatësia:48 cm
Gjakovë
Rron Parduzi
2018-04-02 - 16:45
Pesha:3.25 kg
Gjatësia:54 cm
Vushtrri
Inara Vatovci
2018-04-25 - 04:30
Pesha:3 kg
Gjatësia:48-58 cm
Prishtinë
Akil Braholli
2018-02-07 - 13:05
Pesha:3.94 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Majda Musa
2018-03-11 - 03.25
Pesha:3.56 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Admir Zukaj
2017-09-09 - 20:05
Pesha:3.97 kg
Gjatësia:52 cm
Deçan

/komuniteti