Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Ambla Rexhepi
2017-09-17 - 10:35
Pesha:2.7 kg
Gjatësia:49 cm
Preshevë
Tristan Dhima
2017-09-21 - 20:35
Pesha:3.25 kg
Gjatësia:49 cm
Fier
Rroj Nuredini
2017-07-25 - 09:00
Pesha:3500 kg
Gjatësia:49 cm
Tetovë
Rrona & Lira Krasniqi
2017-09-06 - 08:00 , 08:0
Pesha:2.550, 2.460 kg
Gjatësia:49 cm
Prishtinë
Rubina Duraku
2017-07-22 - 11:40
Pesha:3.400 kg
Gjatësia:52 cm
Dibër
Anna Kastrati
2017-07-07 - 14:35
Pesha:3.31 kg
Gjatësia:54 cm
Prishtinë
Asja Osmani
2017-08-07 - 07.00
Pesha:3 kg
Gjatësia:55 cm
Mitrovicë
Amadeo Pulti
2008-05-20 - O9:45
Pesha:5 kg
Gjatësia:56 cm
Shkodër
Amina Sheqiri
2017-07-07 - 12:09
Pesha:3.45 kg
Gjatësia:55 cm
Prishtinë
Alea Zymi
2017-06-26 - 8:30
Pesha:3 kg
Gjatësia:54 cm
Mitrovicë
Inara Bytyqi
2017-06-01 - 13:20
Pesha:3.14 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Lea Bejtullahu
2017-04-01 - 22:00
Pesha:4.0 kg
Gjatësia:50.6 cm
Prishtinë
Oria Emra
2017-05-06 - 10:00
Pesha:3.25 kg
Gjatësia:49 cm
Prishtinë
Diell Zekolli
2017-01-16 - 08:20
Pesha:3.5 kg
Gjatësia:55 cm
Mitrovicë

/komuniteti