Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Dion Ibrahimi
2017-12-30 - 7.10
Pesha:3 800 kg
Gjatësia:53 cm
Preshevë
Noar Bilali
2017-11-20 - 12:20
Pesha:3.6 kg
Gjatësia:50 cm
Preshevë
Enela Abdullahu
2017-11-29 - 7:45
Pesha:3.55 kg
Gjatësia:54 cm
Prishtinë
Lir Gashi
2017-11-14 - 10:15
Pesha:3.40 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Jon Kumnova
2017-10-13 - 01:05
Pesha:3.48 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Amar Duka
2017-08-17 - 10:07
Pesha:3.10 kg
Gjatësia:47 cm
Dibër
Rei Qyra
2017-10-18 - 21:03
Pesha:3.64 kg
Gjatësia:52 cm
Durrës
Amar Nebiu
2017-08-14 - 14:08
Pesha:1467 kg
Gjatësia:50 cm
Preshevë
Aila Kuka
2013-06-12 - 17:10
Pesha:3.2 kg
Gjatësia:51 cm
Tiranë
Ambla Rexhepi
2017-09-17 - 10:35
Pesha:2.7 kg
Gjatësia:49 cm
Preshevë
Tristan Dhima
2017-09-21 - 20:35
Pesha:3.25 kg
Gjatësia:49 cm
Fier
Rroj Nuredini
2017-07-25 - 09:00
Pesha:3500 kg
Gjatësia:49 cm
Tetovë
Rrona & Lira Krasniqi
2017-09-06 - 08:00 , 08:0
Pesha:2.550, 2.460 kg
Gjatësia:49 cm
Prishtinë
Rubina Duraku
2017-07-22 - 11:40
Pesha:3.400 kg
Gjatësia:52 cm
Dibër

/komuniteti