Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Erena Haracia

Erena Haracia

Lindur më: 2017-03-04 | ora: 15:30
Pesha: 3.53 kg
Gjatësia: 49 cm
Emri i nënës: Erza Haracia
Emri i babait: Drin Haracia
Vendi: Gjakovë
Ema Rugova (3 ditë më parë)
Qofte me jete te gjate.Nuk kam pare bebe kaq te bukur..Marsh llah...