Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Diell Kastrati
2015-03-05 - 08:00
Pesha:4.4 kg
Gjatësia:54 cm
Prizren
Stina Gashi
2014-05-05 - 17:15
Pesha:3.67 kg
Gjatësia:55 cm
Prishtinë
Tuana Berisha
2015-07-01 - 07:30
Pesha:3.45 kg
Gjatësia:52 cm
Prishtinë
Amela Dabinovci
2015-06-13 - 20:35
Pesha:3.05 kg
Gjatësia:50 cm
Ferizaj
Drini Ilazi
2015-05-05 - 08:10
Pesha:4 kg
Gjatësia:52 cm
Tiranë
Alesia Terolli
2015-05-23 - 11:40
Pesha:3.15 kg
Gjatësia:50 cm
Pogradec
Nil Qarri
2015-04-01 - 4.45
Pesha:3.88 kg
Gjatësia:51 cm
Gjakovë
Erid Islami
2015-02-09 - 14:45
Pesha:3.5 kg
Gjatësia:51 cm
Shkup
Doa Hajdini
2006-02-20 - 16:35
Pesha:3.8 kg
Gjatësia:55 cm
Prishtinë
Alea Shahini
2014-12-22 - 04:35
Pesha:3.05 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Meris Sadiku
2015-04-19 - 05:10
Pesha:3.7 kg
Gjatësia:55 cm
Prishtinë
Valëza Rexhepi
2015-03-31 - 06:20
Pesha:3.4 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Arisa Mecini
2015-02-06 - 14:15
Pesha:1.82 kg
Gjatësia:45 cm
Prishtinë
Xhejd Çela
2015-03-01 - 20:00
Pesha:4.85 kg
Gjatësia:59 cm
Tiranë