Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Bulza Latifi
2015-08-26 - 16:15
Pesha:3.2 kg
Gjatësia:49 cm
Kumanove
Prijar Hasani
2015-05-20 - 19:50
Pesha:3 kg
Gjatësia:50 cm
Kumanove
Nea Zhuniqi
2015-10-15 - 10:45
Pesha:3.525 kg
Gjatësia:51 cm
Prishtinë
Rron Dervishi
2015-09-19 - 14:40
Pesha:3.40 kg
Gjatësia:49 cm
Gjakovë
Zani Hadri
2015-09-28 - 23:20
Pesha:3.48 kg
Gjatësia:50 cm
Gjakovë
Henor Shabani
2015-08-07 - 03:00
Pesha:3.3 kg
Gjatësia:52 cm
Kumanove
Liana Shaipi
0000-00-00 - 08:54
Pesha:3.1 kg
Gjatësia:51 cm
Shkup
Rron Raci
2015-10-10 - 19:45
Pesha:3.65 kg
Gjatësia:55 cm
Prishtinë
Etna Parduzi
2015-05-13 - 15:20
Pesha:3 kg
Gjatësia:52 cm
Vushtrri
Inna Bakiu
2005-08-20 - 02:05
Pesha:3.34 kg
Gjatësia:51 cm
Shkup
Amant Krasniqi
0000-00-00 - 09:50
Pesha:4.1 kg
Gjatësia:52 cm
Prizren
Adjana Kovaci
0000-00-00 - 05:20
Pesha:3.0 kg
Gjatësia:50 cm
Tiranë
Diella Govori
2015-07-06 - 18:00
Pesha:3.7 kg
Gjatësia:58 cm
Prishtinë
Sina Braha
2015-09-21 - 11:15
Pesha:3.1 kg
Gjatësia:55 cm
Prizren