Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Uragan Qeriqi
2016-08-21 - 17:28
Pesha:4 kg
Gjatësia:57 cm
Prishtinë
Lurna Zeneli
2019-07-20 - 22.00
Pesha:4 kg
Gjatësia:52 cm
Pejë
Lurna Zeneli
2019-07-20 - 22:00
Pesha:4 kg
Gjatësia:52 cm
Pejë
Diell Elshani Mk
2016-07-02 - 8:20
Pesha:3.85 kg
Gjatësia:53 cm
Pejë
Nina Beari
2016-06-01 - 2:50
Pesha:3.15 kg
Gjatësia:50 cm
Tetovë
Erdi Musta
2016-06-09 - 14:55
Pesha:3.45 kg
Gjatësia:51 cm
Krujë
Ana Sallaj
2016-06-22 - 11
Pesha:3.5 kg
Gjatësia:51 cm
Prizren
Unik Bejta
2016-05-30 - 04:20
Pesha:3.5 kg
Gjatësia:57 cm
Ferizaj
Kaon Uka
2016-03-02 - 9:45
Pesha:3.85 kg
Gjatësia:57 cm
Prishtinë
Anik Anik
2016-02-27 - 23:55
Pesha:4.00 kg
Gjatësia:59 cm
Prishtinë
Beqir Beqiri
0000-00-00 - 00:20
Pesha:3.8 kg
Gjatësia:50 cm
Tetovë
Dua Zeka
2016-06-02 - 12:40
Pesha:3.75 kg
Gjatësia:54 cm
Prishtinë
Jon Banjska
2016-04-24 - 16:29
Pesha:3.81 kg
Gjatësia:52 cm
Prishtinë
Arnil Ukimeri
2016-04-08 - 10:20
Pesha:3.54 kg
Gjatësia:50 cm
Prizren

/komuniteti