Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Shtatzënësi - Shtatzania me binjakë

Shtatëzania me binjakë
Shtatëzania me binjakë vërtetë është një shqetësim për organizmin, por nuk ka nevojë që të...
Simptomet e shtatzanisë me binjakë
Me termin “shumë pozitiv” të rezultatit të testit për vërtetimin e shtatzanisë nënkuptojmë...
Shenjat e shtatzënësisë së shumtë
A nënkupton shtatzënia e shumtë edhe shenja të veçanta të shtatzënisë? Po,… dhe jo. E...
Problemet tek shtatzanitë me binjakë
Dy foshnja paraqesin shqetësim më të madh për organizëm sesa një foshnje, prandaj mundësia është...
Për sa kalori kanë nevojë binjakët?
Çdo ditë e më shumë po shtohen shtatzanitë me shumë fëmijë, që si pasoje ka rritjen e normës...

/komuniteti