Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Dabëll dhe tripëll testi (Double & Triple Test)

Çfarë janë Dabëll dhe Tripëll testi, dhe kur bëhen?

Në javën e 12 të shtatzënisë, bëhet një kontrollë shumë e rëndësishme ultrazëri, ku mjeku juaj kontrollon se sa e madhe është rrudhja në qafën e frytit, nëse është e pranishme kocka e hundës dhe në mes tjerash bëhet vlerësimi i përqindjes së rrezikshmërisë nga Sindromi Daun.

Pas kësaj kontrolle, më së miri në mes javës së 13 dhe 13,5 të shtatzënisë, duhet bërë Dabëll testi nga gjaku i shtatzënës.

Me testin e gjakut, matet niveli i pranishmërisë së tre hormoneve në gjakun e nënës AFP, estrioli dhe HCG, të cilët paraqesin rrezikun eventual nga anomalitë kromozomale.

Pas javës së 15 të shtatzënisë, mjeku juaj do të vlerësojë nëse duhet të bëni edhe Tripëll testin. Poashtu, ky test mund të bëhet edhe nëse shtatzëna më parë ka kryer Dabëll testin.

Sa janë këto teste të besueshme?

Shkalla e besueshmërisë së Dabëll testit, i cili bëhet nga java e 15 gjer në 20, është 65 %, përderisa besueshmëria e Tripëll testit, i cili bëhet në periudhën e njejtë, përfshin 75 gjer 78 %.

Megjithatë, duhet theksuar që besueshmëria e testeve, është rritur në 80 % me paraqitjen e Dabëll testit të hershëm, i cili bëhet në javën e 12 të shtatzënisë.

Çfarë tregojnë rezultatet e këtyre testeve?

Në bazë të ultrazërit ekspertiv në javën 12 të shtatzënisë, të dabëll dhe tripëll testit, statistikisht vlerësohen së bashku rreziqet nga Sindromi Daun, si dhe anomalitë tjera kromozomale tek fryti, siç janë Sindromi Eduardson, Sindromi SLO.

Nëse ka gjasa që të egzistojë rreziku nga kromozomopatia, më saktësisht nëse janë rezultatet e tripëll testit anomale, mjeku do të ju sugjerojë që të bëni analizën e lëngut amniotik – amniocentezën, nga brenga e çrregullimeve specifike gjenetike.

/komuniteti