Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Si të ndiqni zhvillimin shoqëror tek fëmijët

Zhvillimi fizik, mental dhe social janë të lidhur ngushtë njëri me tjetrin, prandaj mundohuni të arrini një baraspeshë në mes të trejave tek fëmija juaj

Kur ju mundoheni të siguroheni që fëmija juaj të jetë sa më i shëndetshëm, juve ju duhet të shikoni përtej gjendjes së tyre fizike dhe mendore të shëndetit. Shumë fëmijë janë mirë fizikisht dhe mentalisht por në fakt kanë vështirësi me zhvillimin shoqëror tek fëmijët. Nëse fëmija juaj nuk mëson se si të bashkëveprojë me të tjerët atëherë ai do të ketë një disavantazh të madh në krahasim me të gjithë të tjerët.

Ju duhet të siguroheni që zhvillimi shoqëror tek fëmijët është një temë e gjërë shqetësuese për shumë prindër sepse të gjithë dëshirojnë që fëmijët e tyre të kenë jetë sa më të mirë që është e mundur. Shumica e njerëzve e kalojnë jetën duke mësuar se si të bëjnë gjëra të ndryshme vetvetiu, por megjithatë ndihmon shumë biseda me të tjerët gjatë kësaj kohe.

Egziston një nevojë e përgjithshme njerëzore për bashkëveprim shoqëror me të tjerët, sikurse që ekziston nevoja për të ushtruar trupin dhe mendjen tuaj.

Nëse dëshironi që fëmijët tuaj të jenë të shëndetshëm duhet ta përfshini atë në aktivitete shoqërore. Ka shumë ngjarje dhe aktivitete të fëmijëve në të cilat mund të përfshihet fëmija juaj, prandaj nuk keni nevojë që të silleni sikur nuk ka mënyra për fëmijën tuaj. Sportet janë një pikë e mirë për të filluar të përfshihet me të tjerët sepse shumë fëmijë kanë dëshirë ti imitojnë bëmat e mëdha që ata shohin në TV çdo ditë.

Hapat që duhet marrë në drejtim të zhvillimit të duhur social tek fëmijët

Nëse ju dëshironi që fëmija juaj të marrë trajnimin e duhur në zhvillimin social për fëmijët, atëherë ju duhet ti detyroni ata në aktivitetet që ata nuk dëshirojne ti ndjekin. Shkoni në shtëpitë e miqve dhe sigurohuni ti çoni ata në ngjarje ku ka shumë njerëz. Disa fëmijë mund të zhvillojnë fobie nga turmat e mëdha nëse ata nuk u janë ekspozuar përderisa kanë qenë më të vegjël, prandaj sigurohuni që fëmija juaj nuk mbetet mbrapa të tjerëve kur është në pyetje zhvillimi social.

Zhvillimi social është po aq i rëndësishëm sa edhe ai mental e fizik për fëmijën tuaj, prandaj mbani nën vëzhgim fëmijën dhe shikoni se sa interaktiv është ai me të tjerët. Sigurohuni që fëmija juaj të ketë shokë/shoqe në shkollë në mënyrë që të mos ndihet i lënë anash kur kanë të bëjnë me projekte grupore në shkollë.

Mundohuni ti balansoni të tre fushat e spektrit të shëndetit

Përderisa zhvillimi social tek fëmija është definitivisht një çështje e rëndësishme, ju ende keni nevojë për të qenë të sigurta dhe të mbani nën vëzhgim zhvillimin fizik dhe mental të fëmijës tuaj. Këto tre tipe të ndryshme të shëndetit në fakt janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën, prandaj mundohuni të arrini një baraspeshë në mes të trejave tek fëmija juaj. Është detyra e juaj si prind që të siguroheni që fëmija juaj i kupton përfitimet e niveleve të mira të shëndetit./bebaime.com/

/komuniteti