Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Shenjat e përgjithshme të rrezikshme për shëndetin e fëmijës tuaj | Dr. Alije Keka

Disa prej shenjave të përgjithshme të rrezikshme për shëndetin e fëmijës janë kur:

- fëmija nuk është i aftë të pijë apo të ushqehet me gji,

- kur vjell gjithçka,

- ka apo ka pasur ngërçe dhe shtangime-konvulsione

- është letargjik apo i pavetëdijshëm

 

Si ta vlerësoni se ka shenja të përgjithshme të rrezikshme?

Fillimisht duhet të shohim nëse është i aftë të ushqehet në gji.

- Fëmija i cili nuk është i aftë të pijë lëngje apo të ushqehet në gji, ka “shenja të rrezikshme”.

 

Si të veprohet në rastet kur nuk është i aftë të pijë apo të ushqehet në gji?

Fëmija i cili ushqehet në gji mund të ketë vështirësi në thithje për shkak të bllokimit të hundëve. Nëse hundët e fëmijës janë të bllokuara, pastroni ato. Nëse fëmija mund të ushqehet në gji pasi t’i janë pastruar hundët, atëherë shenja “nuk është i aftë të pijë apo të ushqehet në gji” nuk është prezente.

 

 

A vjell fëmija gjithçka?

Fëmija i cili nuk është në gjendje të mbajë asgjë në barkun e tij, ka shenjën “vjell gjithçka“.

 

Raste të tilla janë kur:

- Fëmija i cili e vjell tërë ushqimin e marrë nuk është në gjendje t’i mbajë në barkun e tij lëngjet, ushqimin apo barnat.

Ndërsa kur fëmija vjell disa herë por mund të mbajë poshtë disa lëngje nuk e ka këtë shenjë të përgjithshme të rrezikshme.

 

Si të veprojmë kur fëmija ka ngërçe apo shtangime – konvulsione?

- Gjatë konvulsionit, duart dhe këmbët e fëmijës shtangohen për shkak të kontraktimit të muskujve, me raste mund ta humbë vetëdijen apo nuk është në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve apo urdhrave të dhëna.

Një gjendje e tille mundë të shfaqet gjatë periudhës që fëmija ka temperaturë të lart trupore.

Nëse ka ngërçe apo shtangime -konvulsione, atëherë mund të përdorni rektiole Diazepam, aplikojeni atë në vrimën anale dhe drejtohuni menjëherë tek mjeku.

 

A është fëmija letargjik apo i pavetëdije?

- Fëmija letargjik nuk është i zgjuar dhe i vëmendshëm. Ai është i përgjumur dhe fare nuk i intereson se çfarë ngjet me rrethin. Në të shumtën e rasteve fëmija letargjik nuk e shikon fytyrën tuaj përderisa ju e shikoni.

- Në rastet kur fëmija është i pavetëdije ai nuk mund të zgjohet, gjithashtu nuk përgjigjet kur e thërrasim e tundim apo e prekim.

 

* Artikull i sponzorizuar nga Istanbul Medical Center

/komuniteti