Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Tema

Vetëm pas kësaj moshe, fëmijët e kuptojnë rëndësinë e ‘detyrave të shtëpisë’; Sipas psikologëve më herët vetëm stresohen

09.12.2019 - Pas 25 vitesh studimesh dhe humlumtimesh mbi detyrat e shtëpisë, shkencëtari Harris Coopers doli në përfundimin se detyrat e shtëpisë ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmijëve të ciklit fillor.

Në librin e tij “Beteja mbi Detyrat e shtëpisë” me qindra argumente ai ka mbrojtur tezën se “ Në ciklin parashkollor dhe atë të ulët” nxënësit nuk duhen vendosur përpara përgjegjësive si “detyra shtëpie”. Nëse në ciklin e mesëm apo të lartë detyrat, projektet dhe çdo gjë tjetër është mjaft efektive, tek fëmijët nën 10 vjeç efekti është i kundërt.

Sipas hulumtimit, ka disa arsye pse mësuesit nuk duhet të ngarkojnë me detyra shtëpie nxënësit e shkollave fillore:

Detyrat e shtëpisë mund të gjenerojnë ndjenja negative ndaj shkollës. Kjo është gjëja e fundit që mësuesit duhet të bëjnë, të kthejnë fëmijët kundër shkollës.

Detyrat e shtëpisë japin një ndjenjë të rreme përgjegjësie. Ata që mbështesin detyrat e shtëpisë thonë se detyrat e shtëpisë ndihmojnë fëmijët të bëhen më të përgjegjshëm, por kjo është e vërtetë vetëm në një moshë të vonë.

Fëmijët kanë nevojë, mesatarisht, dhjetë orë gjumë në ditë.

Burimi: mekulipress

/komuniteti