Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Check up për foshnje 0-12 muajsh, për fëmijë 1-6, 7-16 vjeç

ÇFARË ËSHTË NJË CHECK-UP I PLOTË SHËNDETËSOR?

Një Check-up i plotë shëndetësor është metodë e vlerësimit të shëndetit aktual dhe e rreziqeve të mundshme, me përdorimin e metodave të strukturuar mjekësore si analizat laboratorike, teknika imazherike dhe ekzaminime të detajuara fizik.

 

BËRJA E NJË CHECK-UP-I NË ISTANBUL MEDICAL CENTER ËSHTË PUNË EKIPORE

Stafi i Istanbul Medical Center përdor metoda të specializuara gjatë kryerjes së një kontrolli. Ekzaminimet behën nga specialistë të ndryshme mjekësore, si dhe procedurat e koordinimit te vendimmarrjes rreth këtyre ekzaminimeve duhet të bëhen nga Mjekët e Përgjithshëm e Specialist (p.sh. Specialist të Mjekësisë Familjare, Pediatërit, Specialist të Mjekësisë Interne). Një raport rreth Check-up-it në Istanbul Medical Center është bashkëpunimi i të gjithë specialistëve mjekësorë duke u koordinuar me mjekët Specialist e të Përgjithshëm.

 

SI ËSHTË I STRUKTURUAR NJË CHECK-UP?

Një Check-up është i strukturuar për të zbuluar sëmundjet aktuale dhe rreziqet e mundshme te një individi. Gjithashtu, një check-up duhet të sugjeroje terapi dhe metoda të ndryshme të parandalimit në lidhje me rreziqet e ardhshme shëndetësore.

 

LLOJE E CHECK-UP TË CILAT KRYHEN NË ISTANBUL MEDICAL CENTER

Në Istanbul Medical Center realizohen 3 lloje të Check-up për fëmijë:

CHECK UP PËR FËMIJË

 

CHECK UP PËR FOSHNJE 0-12 MUAJSH

Ku përfshihen:

- Matja e peshës, Matja e gjatësisë, Matja e perimetrit të kokës, SpO2.

- Ekzaminim i veshit, Egzaminim i syrit me Oftalmoskop.

- Analiza Laboratorike: Hemogram, Glikemi, TSH, Grupi i gjakut, Bilirubinat, Fe ( mbimoshën 6 muajsh).

- Këshilla për ushqyerjen dhe kujdesin ndaj foshnjës.

 

CHECK UP PËR FËMIJË 1-6 VJEÇ.

Ku përfshihen:

- Egzaminim i përgjithshëm.

- Matja e peshës, Matja e gjatësisë. Percaktimi i BMI-së, Matja e TA-së.

- Ekzaminimi i syrit dhe i veshit. Peek flow-metri.

- Analizat Laboratorike: Hemogram, CRP, ASTO, Ure, Kreatinë, Glikemi, Fe, Urinë,

Feces për parazit, Strisho periferike.

- Vitamina D, Vitamina B12, Zink, Echo e barkut, TSH.

- Këshilla të përgjithshme për fëmijë.

 

 

KONTROLL THEMELOR PËR FEMRA DHE MESHKUJ 7- 16 VJEÇ E TUTJE:

. Hemogram, Vlerat e Sedimentimit

. CRP,ASTO

. Glukozë

. SGPT,SGOT

. Azotemia, Creatinemia, uric acid

. Feces për parazit

. Analizat e urinës

. Kontroll fizik

 

Doktorët: 

DR. MERITA KASUMI VITIA - NEONATOLOGE

DR. ALIJE KEKA SYLAJ - PEDIATËR

 

DR. XHEVDET GOJNOVCI - NEONATOLOG

 

* Artikull i sponzoruar nga Istanbul Medical Center

 

/komuniteti