Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Ditrin Selmani
Loved you the minute I knew I was pregnant. I loved you the minute you were born. Then I saw your face and fell in love some more. You were only a minute old but I knew I would die for you & to this day I still would

Ditrin Selmani

Lindur më: 2010-07-11 | ora: 10.33
Pesha: 3.54 kg
Gjatësia: 50 cm
Emri i nënës: Valmira Selmani
Emri i babait: Dashmir Selmani
Vendi: Shkup

/komuniteti