Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Emma Ismaili
2019-01-25 - 13:20
Pesha:3.2 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Dua Maliqi
2018-11-23 - 12:00
Pesha:00 kg
Gjatësia:00 cm
Prishtinë
Dion Maliqi
2018-11-23 - 12:03
Pesha:2.3 kg
Gjatësia:49 cm
Prishtinë
Dua Maliqi
2018-11-23 - 12
Pesha:2.4 kg
Gjatësia:48 cm
Prishtinë
Jonart Baxhaku
2018-11-05 - 13:45
Pesha:2.77 kg
Gjatësia:47 cm
Prizren
Lisa Minci
2018-11-26 - 08:00
Pesha:3 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Juna Gashi
2018-11-18 - 08:41
Pesha:3.5 kg
Gjatësia:52 cm
Prizren
Aikena Rrmoku
2018-10-01 - 18:55
Pesha:3.62 kg
Gjatësia:57 cm
Prishtinë
Dua Hysenaj
2018-09-12 - 00:03
Pesha:3.6 kg
Gjatësia:54 cm
Ferizaj
Inaja Ibrahimi
2018-07-12 - 23:03
Pesha:3550 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Dua Sejdiu
2018-06-20 - 9:20
Pesha:3.78 kg
Gjatësia:52 cm
Prishtinë
Dua Bllacaku
2018-05-24 - 12:00
Pesha:4.78 kg
Gjatësia:0.57 cm
Prishtinë
Ambla Rexhepi
2017-08-17 - 10:35
Pesha:2.7 kg
Gjatësia:49 cm
Preshevë
Rrona & Lira Krasniqi
2017-09-06 - 08:50 &
Pesha:2550 & 2650 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë

/komuniteti