Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Mirëseardhje bebeve!

Fiona Zeka
2010-09-27 - 02.25
Pesha:3.65 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Fiona Begi
2010-04-27 - 05:55
Pesha:3.55 kg
Gjatësia:52 cm
Kumanove
Blin Berisha
2010-05-14 - 04:50
Pesha:3.9 kg
Gjatësia:54 cm
Prishtinë
Drin Ademaj
2010-09-22 - 10:00
Pesha:3.9 kg
Gjatësia:52 cm
Prizren
Dori Krypa
2010-08-30 - 12
Pesha:3.60 kg
Gjatësia:49 cm
Gjakovë
Bora Kamberaj
2009-12-02 - 10.45
Pesha:4 kg
Gjatësia:56 cm
Prishtinë
Alda Ismajli
2010-05-13 - 19:20
Pesha:4.15 kg
Gjatësia:58 cm
Prishtinë
Tuana Berbatovci
2010-05-15 - 06:25
Pesha:2.6 kg
Gjatësia:48 cm
Prishtinë
Nil Morina
2010-09-05 - 13.05
Pesha:2.78 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Teo Spahiu
2010-06-28 - 10:30
Pesha:4.4 kg
Gjatësia:53 cm
Prishtinë
Geon Hajdini
2010-06-01 - 18:00
Pesha:2.45 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Bertina Syla
2010-08-04 - 9:15
Pesha:2.86 kg
Gjatësia:52 cm
Prishtinë
Hera Uskana
2010-08-25 - 11:40
Pesha:3.15 kg
Gjatësia:50 cm
Prishtinë
Eris Balaj
2010-08-13 - 10:10
Pesha:3,6 kg
Gjatësia:56 cm
Prishtinë

/komuniteti