Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

VIP dhe fëmijët

... të tjera nga VIP dhe Fëmijët

/komuniteti

sql_exe()
		
			INSERT INTO tblStatsImpressions (`isMobile`, `clientId`, `client`, `addUnit`, `description`,`dtStats`)
			VALUES ('0', '6', 'active', 'active - 300 X 250', 'Active Baby Banners', CURRENT_DATE)
			ON DUPLICATE KEY UPDATE `count` = (`count` + 1)
		
MySQL server has gone away
sql_exe()
		
			INSERT INTO tblStatsImpressions (`isMobile`, `clientId`, `client`, `addUnit`, `description`,`dtStats`)
			VALUES ('0', '24', 'lanoline', 'Lanoline banner 300 x 250', 'Lanoline Banners', CURRENT_DATE)
			ON DUPLICATE KEY UPDATE `count` = (`count` + 1)
		
MySQL server has gone away

/tema e javës

Java: Komente: