Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Emra Fëmijësh

Listo emrat sipas alfabetit:

Paraqitja e emrave në mënyra te rastësishme

përdor filtrat më lart për të gjetur emrin e kërkuar

LulvijeVajzë
ArdianaVajzë
DritDjalë
AteaVajzë
FilipDjalë
BreganaVajzë
DasantaVajzë
ErjonDjalë
ErjetDjalë
BirzimDjalë
ShpresareVajzë
BledinaVajzë
BlendaraVajzë
FitimDjalë
DanjanaVajzë
ArbreshaVajzë
BuklorDjalë
ErkandDjalë
YllDjalë
ButinaVajzë

/komuniteti