Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

/Emra Fëmijësh

Listo emrat sipas alfabetit:

Paraqitja e emrave në mënyra te rastësishme

përdor filtrat më lart për të gjetur emrin e kërkuar

CemDjalë
ShpresorDjalë
JamarbDjalë
AlzetDjalë
BrigaVajzë
ArgjendaVajzë
YllkuqDjalë
BardhianDjalë
FlorikaVajzë
DëliraVajzë
FlakaVajzë
BashkimDjalë
AnitaVajzë
AgrinDjalë
BorbardhDjalë
BetimeVajzë
FatinDjalë
ShkëlqarDjalë
AuroraVajzë
PlaturDjalë

/komuniteti